První žvýkačky v ČR

O prvním kontaktu Čechů se žvýkačkami kolují různé informace. Některé zprávy tvrdí, že to bylo během 2. světové války. Některé prameny uvádí, že to bylo mnohem dříve. Ano, je tomu tak. První žvýkačky v ČR se u nás vyráběly již za Rakousko-uherské monarchie Adolfem Glaserem. Během 1. republiky nabízely obchodní domy i obchody s cukrovinkami americké žvýkačky Chiclets.

První žvýkačky v ČR

Ve skutečnosti, výroba žvýkací gumy na našem území má své počátky ještě v době existence rakousko-uherské monarchie1 (1867-1918).

Výroba první žvýkačky na našem území (1902)

Dle historických pramenů údajně v roce 1892 koupil ve Velimi u Kolína továrnu na cukrovinky, čokoládu a kávové náhražky židovský velkoprůmyslník Adolf Glaser, aby zde začal vyrábět různé sladkosti. Když se doslechl o rozmachu výroby žvýkací gumy za velkou louží (v Americe), vyslal do jedné z továren svého důvěrníka, který měl za úkol proniknout do výroby a vše do detailu popsat. Špionu z Čech se to povedlo. Do Velimi přivezl složení žvýkací hmoty i celý způsob výroby. Glaser mohl spustit vlastní výrobu, která dle obalů začala v roce 1902 nebo jen o něco málo dříve.

Novinka v podobě plátků pod názvem Ricy byla nabízena s celou řadou příchutí, přičemž prý kvalitou byla od americké k nerozeznání.

Výroba žvýkaček ukončena (1912)

V roce 1912 byla výroba ve Velimi zcela zastavena. Konzumentům prý najednou vadilo, že se to nemohlo celé sníst, že se to pouze žvýká a potom vyplivne, což je škoda.

Žvýkačky během 1. republiky (1918-1938)

Žvýkací guma byla již plně nabízena i v prvorepublikovém Československu (1918-1938), kde byly americkými žvýkačkami zásobeny obchodní domy i obchody s cukrovinkami. V žádné drogerii nemohly chybět žvýkačky Chiclets. Nechyběly ani ryze evropské žvýkačky vyráběné většími i malými výrobci. V předválečném Československu jich bylo nejméně 10.

Ostatní výrobci žvýkaček

Teprve až v roce 1925 Glaserova rodina opět začala ve Velimi žvýkačku Ricy vyrábět. Bohužel Glaserově rodině tento pokus nevyšel a rok poté výrobu zastavili. Naštěstí byli ale i jiní výrobci, kteří byli úspěšní.

Žvýkací guma během 2. světové války (1939-1945)

Dodnes převažující názor, že žvýkací guma k nám přišla až na konci 2. světové války s americkou armádou, je tedy neopodstatněný. Během protektorátu došlo k 6-ti leté pauze, kdy se tato pochutina z nabídky obchodů zcela zmizela. V poválečné euforii byla chewing gum zpracovávaná čelistmi amerických vojáků vnímaná jako něco nového a neobvyklého.

Zdroje článku

Přejít nahoru