Žvýkání snižuje stres

Výsledky studií ukazují, že žvýkání snižuje stres (v práci i mimo ni), snižuje únavu, úzkost a depresi a vede k pozitivnější náladě.

Zmírnění stresových reakcí | Doplňková terapie | Odstranění napětí a stresu | Způsoby odstranění stresu

Žvýkání snižuje stres

Byla provedena intervenční studie, která zkoumala účinky žvýkačky na pracovní stres a s tím související výsledky. Studii dokončilo 101 dobrovolníků z Cardiffské univerzity (Wales). Výsledky ukázaly, že žvýkání žvýkačky snížilo stres v práci i mimo ni, snížilo únavu, úzkost a deprese a vedlo k pozitivnější náladě. Žvýkání žvýkačky bylo spojeno také s vjemy lepších výkonů (jak v práci, tak mimo ni).

Žvýkání žvýkaček může zmírnit stresové reakce

Další výsledky studie ukazují, že žvýkání žvýkaček může zmírnit stresové reakce – k dosažení tohoto účinku je však zapotřebí vysoký žvýkací výkon. Dle zkušenosti společnosti Wrigley mnoho lidí sáhne po žvýkačce ve chvíli, kdy jsou zavaleni prací a musí se soustředit.

Doplňková terapie

Žvýkačka může být účinnou doplňkovou terapií u pacientů s mírnou až středně těžkou depresí. Smith a kol. (2012) provedli studii o vlivu žvýkačky na stres vysokoškolských studentů a prokázali, že vnímaný stres klesá v závislosti na množství žvýkané žvýkačky.

Žvýkačky pomáhají odstraňovat napětí a stres

Za normálních okolností se v mozku nachází látka dopamin, která pomáhá přenášet informace mezi nervovými buňkami. Dopamin se uvolňuje v určitých částech mozku při přirozených příjemných aktivitách. Při větším náporu se stává, že se hladina dopaminu sníží a dochází ke stresu.

Žvýkání žvýkačky dokáže regulovat a dokonce i zvýšit hladinu dopaminu v mozku. Při výzkumech žvýkání pomocí EEG se ukázalo, že žvýkání žvýkačky vyvolává zvýšení alfa-amplitudy, tj. uvolnění napětí a úzkosti a zvýšení mozkové aktivity. Díky tomu dochází ke snížení hladiny stresu a zároveň uvolnění nervové energie – tj. k rychlé sociálně přijatelné ventilaci hněvu a podrážděnosti.

Žvýkání pomáhá odblokovat nervozitu, nahromaděnou energii a tlak. Redukovat napětí tak dokáže i žvýkání malého kousku žvýkačky.

To je pravděpodobně také důvod, proč američtí trenéři při hokejových nebo baseballových zápasech usilovně žvýkají žvýkačky/žvýkací tabák.

Žvýkání je jednoduchý a účinný způsob, jak snížit napětí.

Jak se dá snižovat stres a napětí?

 • Naučit se relaxovat
 • Předcházet stresovým situacím
 • Určit si priority – při plnění úloh nejdříve splnit ty těžší před méně náročnými
 • Komunikovat s kolegy, nevyhýbat se jim
 • Řešit konflikty klidně
 • Myslet optimisticky
 • Umět sám sebe pochválit (a nebýt tak závislý na pochvale okolí)
 • Naučit se říkat ne (asertivní chování)
 • Být sám sebou (naslouchat sám sobě)
 • Usmívat se
 • Žvýkat žvýkačky

Zdroje článku

Přejít nahoru